24. 04. 2007, 18.00 hod Benefiční koncert

gympl240407

Účinkují: Smíšený pěvecký sbor PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA, řídí Václav Zeman, sólistka D. Kožešníková, Violoncello J. Rezek, Trubka Pavel Tezaur, Housle D. Pitra
Program: W. A. Mozart, F.Schubert, J. S. Bach, J. Schreier, české a moravské lidové písně, latinské písně
Koncert navštívilo cca. 110 posluchačů a na opravu kostela se vybralo 5.607,- Kč.
Srdečný dík účinkujícím i divákům.

17. 12. 2006, 17.00 hod Adventní koncert

advent122006

Posledním letošním koncertem byl 2. adventní koncert, ve kterém účinkoval Komorní sbor Paleta pod vedením sbormistryně Drahomíry Hámové. Program sestaven z koled z domova i ciziny navštívilo letos rekordních 240 diváku.
Výtěžek z koncertu je součástí vánoční veřejné sbírky a bude použit na opravu kostela.

17. 11. 2006, 17.00 hod Adventní koncert

advent261106

Účinkují: Pěvecký sbor Orbis Pictus Ostrov, sbormistryně Lenka Kozohorská
Program: adventní a vánoční písně a koledy.
Koncert navštívilo asi 160 posluchačů.
Výtěžek z koncertu je součástí vánoční veřejné sbírky a bude použit na opravu kostela.
Při veřejné sbírce konané ve dnech 26.11.06 – 6. 1. 2007 se vybralo celkem 24 853,50 Kč. Děkujeme

16. 10. 2006, 18.00 hod Koncert chrámové hudby

varhany

Účinkují: Dívčí akademický sbor ZČU v Plzni, sbormistryně D. Mandysová a R. Feiferlíková, J. Fraus – baryton, V. Andělová – soprán, J. Vokurková – mezzosoprán,
Orchestr Katedry hudební kultury ZČU, řídí Vít Aschenbrenner
Program: Rolf Lukowsky – Pater noster, Casia Just – Angelus Domini
Jiří Laburda – Mše F dur, Jan Křtitel Vaňhal – Stabat Mater

17. 09. 2006, 19.00 hod Koncert DAD kvintetu

DAD170906

Účinkují: Šárka Bystroňová – soprán, Marie Zlatohlávková – soprán, Jindřiška Gallová – alt, Pavel Žemlička – tenor Libor Velička – bas
Program: vokální světská a duchovní renesanční hudba, spirituály a jazzové písně
Koncert navštívilo cca. 90 posluchačů a na opravu kostela se vybralo 3.787,- Kč. Srdečný dík účinkujícím i divákům.

20. 08. 2006, 19.30 hod Smyčcový kvartet sourozenců Rezkových

rezkovi200806

Benefiční koncert známého karlovarského rodinného smyčcového orchestru
Účinkují: Lenka Rezková – housle, Michaela Rezková – housle, Filip Rezek – viola, Jan Rezek – violoncello
Program: G. F. Händel, H. Purcell, G.Biset, A. Vivaldi, J. Haydn, W. A, Mozart, F. Schubert aj.
Koncert navštívilo cca. 100 posluchačů a na opravu kostela se vybralo 7.024,- Kč. Srdečný dík účinkujícím i divákům.

26. 07. 2006, 19.30 hod Koncert k oslavě sv. Anny

peterhouse260706

Účinkují: Chrámový sbor Peterhouse College, sbormistr Mark Smith, Cambridge University, Anglie
Program: William Byrd, Lancelot Andrews, Henry Wood, Paul Durufle, Charles Parry
Koncert navštívilo více než 220 posluchačů. Výtěžek z koncertu je součástí Anenské veřejné sbírky, při které ve dnech 20. – 30. 07. 2006 se vybralo celkem 44 834,50 Kč. Díky.

20. 07. 2006, 19.30 hod Koncert pro smyčcový orchestr

KSO200706

Účinkují: Karlovarský symfonický orchestr – smyčcová sekce, diriguje Alexander Apolín
Program: W. A. Mozart: Malá noční hudba
W. A. Mozart: Divertimento D dur
W. A. Mozart: Divertimento F dur
A. Dvořák: Humoreska
J. Suk: Sousedská

17. 06. 2006, 20.00 hod W. A. Mozart: Korunovační mše

KPS170606

Jedno z nejznámějších a nejčastěji prováděných oratorních děl W. A. Mozarta. Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Čeští symfoničtí solisté, Pavla Zobalová – soprán, Tereza Roglová – alt, Miroslav Pelikán – tenor, Pavel Vančura – bas, Přemysl Kšica – varhany, diriguje Miloš Bok.
Koncert navštívilo cca. 170 posluchačů a na opravu kostela se vybralo 8.690,- Kč. Srdečný dík účinkujícím i divákům.

21. 05. 2006, 15.00 hod Symfonický koncert

ZUS210506

Účinkují: Smyčcový orchestr ZUŠ A. Dvořáka, sóla: Vendula Svobodová – viola, diriguje Jiří Štrunc senior
Program: Per Brant: SIMFONIA D-MOLL
K. Stamitz: ORCHESTRÁLNÍ KVARTET F-DUR
J. Chr. Bach: KONCERT PRO VIOLU
W. A. Mozart: DIVERTIMENTO D-DUR
A. Dvořák: MALIČKOSTI
J. S. Bach: OUVERTURE G-MOLL