Rubrika: Opravy

 • Nové ozvučení kostela

  Nové ozvučení kostela

  Na základě mnoha let připomínek od návštěvníků na špatnou slyšitelnost mluveného slova byl do kostela v prosinci 2023 nainstalován moderní akustický systém – zesilovač Rduch MWL-5DSP1D2/200. Moderní zesilovač je vybaven signálovým procesorem DSP, který umožňuje vyrovnání zvukových vlastností v místnostech s velmi obtížnými akustickými podmínkami jako jsou kostely.

 • Údržba varhan 2023

  Údržba varhan 2023

  Během srpna a září 2023 proběhla údržba další části sedleckých varhan. Levá skříň byla vyčištěna od nánosů prachu, dřevěné části varhan byly ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu. Byly vyrobeny a osazeny přesné repliky chybějících píšťal (cca 50 kusů), vyregulována traktura a vyrovnány klaviatury. Byly promazány kladky a vyměněno lanko regulační záklopky.

 • Uložení věžních hodin do vitríny

  Uložení věžních hodin do vitríny

  Dne 1. 8. 2023 byly nainstalovány původní zrestaurované věžní hodiny do skleněné vitríny, kde je budou moci obdivovat návštěvníci kostela. Instalaci provedli Ladislav Šprincl, Martin Jícha a Marcel Vajnar. Hodinový stroj je od renomované firmy KOHLERT z Kraslic. Jde o kvalitní, zhruba 120 let starý hodinový stroj s tzv. čtvrťovým odbíjením.

 • Bezbariérový vstup do kostela

  Bezbariérový vstup do kostela

  Začátkem července 2023 byla u bočního vchodu do kostela vybudována zpevněná plocha z velkoformátové dlažby. Díky tomu byl zjednodušen přístup do kostela hendikepovaným osobám na vozíku či s chodítky a také maminkám s kočárky. Práce byly proveemy svépomocí, náklady dosáhly částky necelých 5.000,- Kč.

 • Oprava krovu a střechy 2023

  Oprava krovu a střechy 2023

  Po 19 letech jsme museli opět přistoupit k opravě krovu a střechy, konkrétně úžlabí pod věží kostela. Část trámů napadených dřevomorkou bude vyměněno za nové, tzv. protézování. Následně bude nově položená krytina v úžlabí a pod věží, kam i po několika opravách stále zatékalo. Tak tentoktát už to snad bude ve 100% kvalitě.

 • Restaurování hlavního oltáře – dokončení

  Restaurování hlavního oltáře – dokončení

  30. 5. 2022 nastoupil tým restaurátorů – pozlacovačů, kteří pozlatili všechny plochy určené k pozlacení na horní části hlavního oltáře. Práce, na které pracovali 2 – 3 restaurátoři, trvala 5 dní. Po částečné demontáži lešení bude následovat osazení soch na horní část oltáře. Termín zatím není bohužel známý. Na všechny práce dohlíží restaurátorka RNDr. Milena…

 • Údržba varhan 2022

  Údržba varhan 2022

  Během září 2022 proběhla údržba části sedleckých varhan. Jedna skříň byla vyčištěna od nánosů prachu, dřevěné části varhan byly ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu. Byly vyrobeny a osazeny přesné repliky chybějících píšťal (cca 50 kusů), vyregulována traktura a vyrovnány klaviatury. Také byly vyčištěny měchy varhan, taktéž ošetřeny proti červotoči a nově byla zabalena závaží měchů.

 • Nová podesta a část schodiště na věž

  Nová podesta a část schodiště na věž

  Ve dnech 1. – 9. 12. 2021 jsme dokončili poslední z plánovaných oprav letošního roku. Za 25.000,- Kč byla vyrobena nová mezipodesta, část schodiště a zábradlí na věž kostela. Díky tomu budou komentované prohlídky kostela pro návštěvníky o něco bezpečnější. Za dobře odvedenou práci dík firmě V. Vegrichta.

 • Nové zábradlí u schodiště ke kostelu

  Nové zábradlí u schodiště ke kostelu

  Ve dnech 12. – 15. října 2021 svépomocí a z vlastního materiálu vyrobili pánové Marcel Vajnarr a Slavek Fiala zábradl u schodiště ke kostelu, které hlavně v zimním období ocení naši návštěvníci. Přesto, že jde o kvalitní práci, jde pouze o provizorní řešení do doby, než bude zahájena kompletní oprava opěrných zídek okolo kostela a…

 • Oprava fasády 2021 – IV. etapa

  Oprava fasády 2021 – IV. etapa

  Dne 10. 5. 2021 začala jako tradičně stavbou lešení IV., poslední etapa opravy pláště kostela sv. Anny v Sedleci. V této etapě bude opravena fasáda západní strany kostela, tedy průčelí s hlavním vchodem a příčný trakt na něj navazující. Kromě oprav zvětralé a opadávající omítky a nového nátěru  budou vyměněny staré prorezivělé parapety pod vitrážovými…