Restaurování hlavního oltáře – I. etapa

2. října 2017 zahájil restaurátorský tým RNDr. M. Nečáskové, ak. mal. I. etapu restaurování hlavního oltáře sedleckého kostela. Nejprve byla sejmuta veškerá řezbovaná výzdoba včetně všech soch a sošek, která byla následně převezena do restaurátorského ateliéru do Prahy, kde budou všechny části prozkoumány, konzervovány a poté zrestaurovány do původní podoby.

Dalším, časově nejnáročnějším krokem je odstranění novodobých vrstev polychromie z celého oltáře. Aby se restaurátoři propracovali na původní červenou barvu, která byla odhalena při restaurátorském průzkumu v r. 2008, je nutné odstranit dvě vrstvy barvy, a to bílou a brčálově zelenou.

Celkové náklady na restaurování oltáře jsou plánovány na 3,5 milionu Kč, I. etapa vyjde na cca 1,25 mil Kč.

Fotografie z akce

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vašich webových stránek.

Přidat komentář