Restaurování sochy sv. Anny samotřetí

V průběhu roku 2016 proběhly restaurátorské práce na socha sv. Anny samotřetí z kostela sv. Anny v Sedleci. Práce zajistila renomovaná restaurátorská umělecká společnost Brandl s r. o., restaurátoři RNDr. Milena Nečásková ak. mal., Naděžda Březinová a dořezby provedl Jan Stehlík. Cena za celé dílo byla 250.000,- Kč, 200.000,- poskytlo Min. kultury z dotace na obnavu movitých památek, 50.000,- Kč uhradil náš spolek.

Sousoší sv. Anny s malou Pannou Marií a Ježíškem bylo působením červotoče a také neodbornými obnovami v minulosti v havarijním stavu. Stav dřeva byl velmi špatný, v zadní části sochy se dřevo rozpadalo na prach. Původní opravy byly provedeny tvrdými tmely na bázi kaolinu, sádrou a tmelení armováno velkými hřeby, zaraženými do hloubky narušeného dřeva. Stávající polychromie pochází z první poloviny 20. stol. a je velmi nekvalitně provedena. Pod ní se nalézá kvalitní, i když poškozená, barokní polychromie a zlacení. Nejstarší gotická polychromie byla nalezena jen ve zbytcích, proto bylo rozhodnuto, že bude obnovena vrstva barokní.

Postup restaurování

Po upevnění uvolněných vrstev byla sejmuta novodobá vrstva polychromie, odstraněny nepůvodní plastické doplňky. Ze zadní části sochy byly odstraněny rozsáhlé formaldehydové tmely, sádrové výplně a železné hřeby. Následně byla celá socha ošetřena proti biologickému napadení a dřevo zpevněno akrylátovou pryskyřicí. Poté byla silně poškozená zadní část doplněna dřevěnými výplněmi, které byly do sochy vlepeny horkou směsí včelího vosku, damary a pilin. Mezery mezi dořezbami a původním dřevem byly vyplněny toutéž směsí. Z lipového dřeva byla dořezána chybějící levá ruka Ježíška. Byla provedena retuš barokní polychromie  Zlacené části sochy byly retušovány plátkovým zlatem. Na závěr byla provedena povrchová konzervace barevných částí lakem z včelího vosku a damary.

Zrestaurované sousoší bude do doby, než bude umístěno do prosklené skříně v retabulu zrestaurovaného hlavního oltáře, dočasně vystavené v prosklené vitríně chráněné elektronickým zabezpečovacím systémem.

Fotografie sochy sv. Anny


Přidáno

v

,

Od

Tags:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *