Kelišky se představují

kelisky

Na tomto místě bychom vám rádi představili zvláštní jednotku našeho sdružení, úklidové komando operující pod krycím názvem „Kelišky“.
Tyto aktivní dámy ve slušivých stejnokrojích se celoročně starají o úklid kostela před každou z akcí pořádanou naším sdružením. Za tuto mnohaletou a namáhavou práci jim patří dík celého sdružení.

19. 04. 2009 Sejmutí hodinových cymbálů

cymbal

V tomto týdnu proběhla demontáž a sejmutí hodinových cymbálů z věže kostela. Za pomoci horolezecké techniky a odborníka na práci ve výškách byly sejmuty z lucerny (prostor nad kopulí) dva cymbály a s nimi související mechanické prvky, jako např. kladívka úderníků.
Všechny části byly silně zkorodované. Nejsložitější bylo spuštění velkého cymbálu z věže, neboť jeho průměr je cca 65 cm a váha zhruba 70 kg.

04. 04. 2009 Úklid okolí kostela a Sedlece

uklid obce

Naše sdružení uspořádalo v rámci celoměstské akce „Chceme čisté město“ jarní úklid nejen v okolí kostela, ale v celé městské části Sedlec. Akce se zúčastnilo cca. 20 brigádníků z řad členů i nečlenů sdružení.
Město zajistilo odpadové nádoby a následný odvoz odpadu. Bohužel vzhledem k malému počtu účastníků akce se nestačily provést všechny naplánované úkoly.

01. 04. 2009 Setkání s vedením města

schuze1

První dubnový den uspořádalo naše sdružení spolu s městem Karlovy Vary v Sedlecké pivnici setkání občanů naší městské části s vedením města.
Setkání se zúčastnili vrcholní představitelé našeho města primátor ing. Werner Hauptmann, náměstek primátora ing. Petr Keřka, uvolněný zastupitel RNDr. Pavel Žlebek a vedoucí odboru rozvoje ing. arch. Ilja Richtr za doprovodu tiskového mluvčího Jana Kopála.

20. 09. 2008 Den otevřených dveří (EHD)

ehd

Naše sdružení ve spolupráci s Farností Stará Role uspořádalo v rámci celorepublikové akce Dny evropského dědictví Den otevřených dveří v kostele sv. Anny v Sedleci. Otevřeno pro veřejnost bylo v době 9.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 hod.
Kostel navštívilo několik desítek náštěvníků, kteří byli seznámeni s historií kostela, postupem oprav a ukázkou hry na varhany. Návštěvníky provázela jedna z našich nejmladších členek Lucie Irovská.

 

21. 06. 2008 Jižní větev kanalizace

kanalizace-jih

Dnes byla za účasti zhruba patnácti členů sdružení položena jižní větev dešťové kanalizace včetně připojení tří litinových geigrů. Celková hodnota díla činí zhruba 45.000,- Kč.
Tím bylo dokončeno vybudování kompletní dešťové kanalizace kolem kostela sv. Anny za bezmála 150.000,- Kč. Během všech tří etap bylo vykopáno, položeno a opět zasypáno téměř 150 m potrubí.

08. 05. 2008 Zahájení motorkářské sezóny

motorky

Akce se konala ve spolupráci s motorkářským klubem Lion Bikers. Motorkáři nejprve projeli zvolenou trasu. Vrchol zahájení se konal v kostele sv. Anny v Sedleci.
Zdejší akce zahrnovala modlitbu za mrtvé motorkáře a také svěcení strojů. Obřad provedl P. Vladimír Müller Akce se zúčastnilo přes 250 motorkářů na téměř 200 motocyklech. Účastníci obřadu přispěli na opravu kostela částkou 3.723,- Kč.

28. 01. 2008 Obnova okna kaple

okno-po

Během měsíce ledna byly dokončeny práce na uvedení oválného okna boční kaple do původního stavu. Již na podzim roku 2007 byla osazena ručně kovaná mříž podle původního vzorua nyní bylo osazeno dřevěné oválné okno a provedeny zednické práce na jeho obezdění a opravě poškozené okenní špalety.
Cena mříže a okna byla cca. 30.000,- Kč, zednické a ostatní práce provedli členové sdružení svépomocí. Jak je zřejmé z obrázků, tato akce přispěla k výraznému zlepšení celkového vzhledu kostela.

21. 07. 2007 Oprava zídek a schodišť

schody1

Tento týden byly provedeny opravy opěrných zídek a schodišť kostela. Vlivem eroze hrozilo části opěrných zdí zřícení a schodištím další poškození. Proto byly zídky provizorně opraveny betonovou směsí a schodiště vyspárována, aby do nich dále nezatékalo a nedocházelo k dalšímu poškozování
Těmito provizorními opravami bylo dalším škodám na čas zabráněno.

28. 04. 2007 Severní větev kanalizace

kanalizace-sever

Dnes byla za účasti asi deseti členů sdružení položena severní větev dešťové kanalizace včetně připojení tří litinových geigrů. Po svedení dešťové vody ze střechy kostela do kanalizace dojde k výraznému vysušení okolí a zdiva kostelaCelková hodnota díla činí zhruba 45.000,- Kč.
Dík všem zúčastněným za skvěle odvedenou práci.