Kostel svaté Anny v Sedleci

 • Velký úklid kostela

  Velký úklid kostela

  Dne 6. 4. 2013 se v kostele konala brigáda na úklid po elektrikářských a zednických pracích, které probíhaly během února a března tohoto roku. Úklid probíhal ve dvou vlnách. V dopoledních hodinách především muži uklidili nábytek, vynosili nepotřebný materiál do kontejneru a hlavně celý kostel vysáli průmyslovými vysavači. Po obědě nastoupily ženy, které vše uklidily…

 • 23. 6. 2013 v 19.00 hod 100. jubilejní benefiční koncert – W. A. Mozart: Korunovační mše C dur

  23. 6. 2013 v 19.00 hod 100. jubilejní benefiční koncert – W. A. Mozart: Korunovační mše C dur

  V rámci jubilejního koncertu se představí hudební tělesa z Karlových Varů, která v našem kostele vystupovala nejčastěji, Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ K. Vary pod vedením M. Boka a Karlovarský pěvecký sbor se sbormistrem J. Rezkem, s jedním z nejznámějších Mozartvých sakrálních děl, Korunovační mší C dur. Dále zazní Bachův Koncert d moll pro dvoje…

 • Úprava křižovatky ulic Na Výfuku, Ke Hřišti a Šeříková

  Úprava křižovatky ulic Na Výfuku, Ke Hřišti a Šeříková

  Na podzim 2012 byla provedena úprava křižovatky ulic Na Výfuku, Ke Hřišti a Šeříková, ulice byly označeny jako jednosměrné a všechny jmenované ulice označeny jako obytná zóna. Úprava křižovatky není ideální, avšak dle vyjádření projektanta, který úpravy projektoval, podle nového zákona o pozemních komunikacích jediná možná.

 • Elektroinstalace I. etapa – únor/březen 2013

  Elektroinstalace I. etapa – únor/březen 2013

  V únoru tohoto roku byly zahájeny práce na nových rozvodech elektřiny, ozvučení, zabezpečení a požární signalizace v celém objektu kostela, tedy včetně půdy a věže kostela. Tyto práce proběhnou v několika etapách. Během té letošní byly po kostele rozvedeny veškeré kabely, osazeny krabice pro budoucí instalaci světel, zásuvky, vypínače, nouzové osvětlení kostela.

 • Pomník obětem 1. světové války

  Pomník obětem 1. světové války

  Dnes již zaniklý pomník obětem 1. světové války z roku 1928 stával na bývalém hřbitově při pravé straně silnice na Karlovy Vary jihozápadně od obce Sedlec (Zettlitz). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války byl však pomník novými osídlenci patrně odstraněn.

 • 2. 6. 2013 v 19.30 hod Benefiční koncert skupiny Roháči

  2. 6. 2013 v 19.30 hod Benefiční koncert skupiny Roháči

  Po třech letech a koncertu před plným sedlekým hledištěm se k nám opět vrací legendární country – folková skupina Roháči.Účinkují: Lubomír Ríša Melichar, Olga Mašková, Jitka Melicharová, Ivan Bartoň, Antonín Vyšehradský, Miloš Rybař Program: výběr největších hitů skupiny v oblasti country, folk, trampské písně, spirituály, aj.

 • 16. 5. 2013 v 19.30 hod Stana zpívá Edith Piaf, filmové a muzikálové melodie

  16. 5. 2013 v 19.30 hod Stana zpívá Edith Piaf, filmové a muzikálové melodie

  Během koncertu zazní slavné muzikálové melodie v podání skupiny ForteBand J.P.Š. se zpěvačkou Stanou. Koncert této formace se v minulém roce setkal s velkým úspěchem s jejich programem Stana zpívá Edith Piaf. Proto jsme přijali jejich nabídku na uspořádání dalšího benefičního koncertu pro náš kostel. Zpěv: Stana, klávesy: Josef Škulavík

 • 27. 4. v 19.00 hod Dechový orchestr Frysk Seniorenorkest (Nizozemí)

  27. 4. v 19.00 hod Dechový orchestr Frysk Seniorenorkest (Nizozemí)

  Koncem dubna 2013 vystoupí v našem kostele velký dechový orcherstr Frysk Seniorenorkest z Nizozemské provincie Friesland (česky Frísko) pod vedením dirigenta Jouke Hoekstra. Jedná se o zhruba 65-ti členné hudební těleso s více než 50-ti letou tradicí. V repertoáru má hudbu všech žánrů od národní dechové hudby, přes pochody, klasické melodie, až po populární hity.

 • Dívčí plastika z kaple sv. Anny v Kyselce.

  Dívčí plastika z kaple sv. Anny v Kyselce.

  Jedná se o zřejmě poslední dochovaný předmět z chátrající kaple sv. Anny, stojící v blízkosti areálu Lázní Kyselka. Plastika je pietně uložena v interiéru kostela sv. Anny v Sedleci, kde bude po dokončení restaurování exponována. Této skutečnosti bude také přizpůsoben restaurátorský zásah. Jeho koncepce vychází z konzervace plastiky a následné rekonstrukce chybějících prvků modelace. Restaurátorské…

 • Konzervace obrazů křížové cesty

  Konzervace obrazů křížové cesty

  Na konci roku 2012 bylo započato s postupným čištěním a konzervací obrazů křížové cesty. Obrazy namaloval kolem roku 1800 neznámý místní umělec – samouk. Dle znalce se nejedná o umělecky příliš hodnotná díla. Práce jsou hrazeny z darů věnovaných na tento konkrétní účel.