23. – 24. 7. 2011 Anenské slavnosti

Historie socha

Během víkendu 23. a 24. července 2011 proběhly akce v rámci oslav svátku patronky sedleckého kostela – svaté Anny.
V sobotu 23. 7. od 20. hod to byla tradiční Anenská zábava. K poslechu i tanci hrála skupina Sympaťáci.  V neděli 24. 7. se od 14.00 hodin konal hlavní bod oslav – poutní mše svatá, kterou celebroval P. Pavel Reginald Větrovec, O. Praem, ThD. Po mši si navštěvníci oslav poslechli recitál  písničkáře Petra Linharta, který se představil od 16.00 hodin.
Anenskou zábavu pořádá naše sdružení ve spolupráci s naším stálým partnerem, Sedleckou pivnicí.

21. 05. 2011 Úklid oratoře

orator

Dnes od 13.00 hodin se několik našich členů zúčastnilo brigády na úklid oratoře, která byla z důvodu poškozeného kamenného ostění dveří posledním zanedbaným prostorem v kostele.
Po dokončení opravy ostění tedy mohlo konečně dojít na úklid i této části kostela. Oratoř (balkon nad presbytářem) sloužila kdysi zřejmě jako sklad nepotřebných věcí.

10. – 14. 05. 2011 Oprava kamenného ostění dveří

osteni-po

Během tohoto týdne bylo zrestaurováno popraskané kamenné ostění dveří na jižní oratoř. Byl doplněn chybějící pant dveří, čímž i poslední dveře kostela lze otvírat a zavírat.
Protože do té doby byly dveře zatlučené, bylo nyní nutné osadit dveře provizorní petlicí s visacím zámkem do doby, než bude zrestaurován původní zámek dveří. Kromě dveří na oratoř byla provedena i menší oprava ostění dveří na věž. Restaurátorské práce provedl p. Michal Durdis, zámečnické naši členové B. Fiala, A. Kůrka a Š., P., a J. Mitrovi.

03. 05. 2011 Oprava sanktusové věžičky

sanktus-po

Stavbou lešení byla zahájena oprava poslední části střechy, sanktusové věžičky. Ta získá nový plášť z měděného plechu, bude osazena nová hrotnice, zlacená makovice a dvouramenný kříž.
Součástí opravy je i oprava malého zvonu – umíráčku, jehož oprava je popisována zde. Celkové náklady na opravu byly cca. 450.000,- Kč. Největší částkou přispělo Město Karlovy Vary, Česko – německé fond budoucnosti, Ministerstvo kultury a Karlovarský kraj.

26. 06. 2011 v 19.00 hod Koncert vokálního souboru GESHEM

geshem260611

Účinkují: Pražský vokální akapelový soubor GESHEM , sbormistr Marek Šlechta
Program: černošské spirituály, gospel

Koncert navštívilo cca. 160 diváků, kteří se díky sbormistru Marku Šlechtovi stali součástí koncetru. Výtěžek z koncertu je součástí Anenské veřejné sbírky. Při veřejné sbírce konané ve dnech 27. června – 31. července 2010 se vybralo celkem 37.503,- Kč.
Srdečný dík účinkujícím i divákům!

21. 06. 2011 v 19.00 hod Závěrečný koncert ZŠ a ZUŠ Rybáře

zus210611

W. A. Mozart: Korunovační mše C dur
Účinkují: Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ Rybáře, Karlovarský pěvecký sbor, Pěvecký sbor Fontána, Eva Forejtová – soprán, Iveta Poslední – alt, Miloslav Pelikán – tenor, Pavel Vančura – bas, Filip Gracias – trubka, Tomáš Štěpánek a Ivan Milev – housle, Pěvecký sbor Zvonek ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – sbormistryně Miroslava Lendělová a Karolína Kučerová, řídí – Miloš Bok

17. 04. 2011 Oprava malého zvonu – umíráčku

umiracek

Dnešním průzkumem malého zvonu – umíráčku byly zahájeny přípravy na jeho opravu a následné znovuosazení do nově opravené sanktusové věžičky. 28. 4. 2011 byl zvon sejmut z věže a zahájena jeho oprava.
Jak je vidět na obrázcích v galerii, celý zvon, vč. mechanismu na jeho pohyb, je silně zkorodovaný. Zvon a jeho součásti bylo třeba rozdělit na několik částí, spustit z věže, očistit od nánosů rzi a po konzultaci s odborníky opravit nebo nahradit jeho poškozené či chybějící části. Po dokončení opravy sanktusníku bude zvon zavěšen na své původní místo

14. 04. 2011 Setkání s vedením města

schuze140411

Jako každoročně uspořádalo naše sdružení spolu s městem Karlovy Vary v Sedlecké pivnici setkání občanů naší městské části s představiteli města Karlovy Vary.
Občané měli poprvé možnost seznámit se s nově zvolenými zástupci města. S primátorem Petrem Kulhánkem, 1. náměstkem primátora Jiřím Kotkem a náměstkem primátora Jiřím Klsákem. V úvodu nově zvolení zástupci města představili sebe i své plány do budoucna. Poté měli občané možnost přednášet stížnosti na stav naší čtvrti.

Zámeček v Sedleci

zamek2

Menší barokní zámecká budova byla vystavěna patrně ve druhé polovině 17. století při cestě k poplužnímu dvoru Přemilovice v polích severozápadně od obce Sedlec (Zettlitz). V průběhu 19. století byla zámecká budova klasicistně upravena. V době před rokem 1927 byl zámek rozšířen o nové východní křídlo. V červenci roku 2012 opuštěná zámecká budova vyhořela.

Přemilovice – starší tvrz

Premilovice-tvrziste

Vznik zdejší tvrze lze klást do 14. století, některými autory je však kladen již do 80. let 12. století. Dle významu místního jména Přemilovice, které můžeme vnímat jako ves lidí Přemilových, lze usuzovat na její starší původ, a to rovněž v souvislosti s existencí doloženého manství.
Poprvé je zde písemnými prameny připomínán až v roce 1464 man Ondřej ze Steinbachu s predikátem „seděním na Přemilovicích“ („Andres Stanpach residens in Premlowicz“), tehdy exekutor dvorského soudu.Ve šlikovském loketském urbáři z roku 1525 je uveden jako držitel Přemilovic Hans (Jan) ze Steinbachu mezi tzv. urozenými lidmi z dolní (druhé) části loketského obvodu.