29. 07. 2012 v 19.00 hod Koncert sboru Touch of Gospel

tog1

V neděli 29. července se v rámci oslav svátku sv. Anny představí v kostele sv. Anny jeden z nejznámějších českých gospelových sborů, plzeňský Touch of Gospel. Pod vedením sbormistra Michala Beránka zazní tradiční spirituály, klasické i moderní gospely evropských i amerických autorů. Koncertní repertoár  sboru sestává z gospelů a spirituálů, dnes již povýtce v ƒ„původním znění“, tedy v angličtině.

Věžní hodinové stroje kostela sv. Anny

hodiny-stroj

Ve věži kostela sv. Anny se původně nacházel ručně kovaný hodinový stroj z období baroka. Ten byl však vzhledem k působení zubu času a postupující modernizaci nahrazen v letech 1890 – 1900 strojem novým. Historicky cenný původní stroj se bohužel nedochoval. Novější hodinový stroj je od renomované firmy KOHLERT z Kraslic. Jde o velmi kvalitní, zhruba 120 let starý stroj. Jedná se o hodiny s tzv. čvrťovým vyzváněním na dva cymbály umístěné v nejvyšší části věže. Menší cymbál vyzvání čtvrt – půl – tři čtvrtě – celá, velký pak čas 1 – 12 hod.

5. 6. 2012 Odvoz nepůvodního mobiliáře z kostela

zpovednice

V úterý 5. června 2012 byly z kostela sv. Anny v Sedleci přemístěny dvě nepůvodní zpovědnice do 40 km vzdáleného církevního depozitáře. Ty byly do našeho kostela uskladněny v 80. letech při vyklízení některého z komunisty zlikvidovaných kostelů.

29. 7. – 11. 8. 2012 Anenské slavnosti

fotbal2012

Zde je přehledný seznam akcí, které se uskutečnily v rámci oslav patronky sedleckého kostela – sv. Anny. Oproti již z minula zavedeným akcím byl letošní program obohacen o fotbalový mač horní vs. dolní SEDLEC

29. 07.  od 14.00 hod – Poutní mše svatá. Bohoslužbu celebroval P. Augustin Kováčik

29. 07.  od 19.00 hod –  Koncert gospelového sboru Touch of Gospel.

Zázračný obraz Panny Marie Pomocné, též Pasovské

madona-sedlec

Obraz Panny Marie Pomocné Pasovské namaloval r. 1537 Lucas Cranach st. (1472-1553). Ikonograficky jde o variantu Eleusy – něžně milující. Původně byla Cranachova madona umístěna v kostele Sv. Kříže v Drážďanech. Ten však byl v době reformace zrušen a obraz se dostal do sbírek kurfiřta Jana Jiřího I. Saského. V r. 1620 jej získal darem arcivévoda Leopold V., tehdejší biskup v Pasově, Vzal madonu do Pasova, kde se stala předmětem uctívání jako Panna Maria Pasovská,- Mariahilf. V době třicetileté války obraz převezli z bezpečnostních důvodů do Insbrucku do chrámu sv. Jakuba, kde se nachází dodnes.

19. 06. 2012 v 19.00 hod Závěrečný koncert ZŠ a ZUŠ Rybáře

zus210611

V rámci závěrečného koncertu ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Rybáře zazní jako hlavní část programu slavná mše W. A. Mozarta Requiem d – moll (KV 626) pro sóla, sbory, varhany a orchestr
Účinkují: Dětský symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ Rybáře, Karlovarský pěvecký sbor, operní sólisté, sbormistr a dirigent Miloš Bok

Sedlecké varhany patří k nejcennějším nástrojům karlovarska

varhany1

Kostel sv. Anny v Sedleci z r. 1745 byl postaven J.Smydem. Kromě vlastní hodnotné architektury interiéru bychom mohli obdivovat hlavní oltář z r. 1748 završený nádherným sousoším i další vybavení chrámu. To nejcennější by návštěvník mohl spatřit, pokud by po vstupu soustředil pohled na varhanní kruchtu.

Pamětní tablo věnované občanům Dalovic – obětem 1. světové války

tablo

Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci a Farnosti Stará Role věnovaly 12. 3. 2012 obci Dalovice, zastoupené místostarostkou pí. Zajíčkovou,  pamětní tablo z r. 1918 připomínající padlé občany Dalovic během 1. světové války. Tablo bude součástí plánované výstavy dokumentující historii obce Dalovice.

Odstranění ochranné konstrukce varhan

varhany1

Po více než deseti letech byla z varhan odstraněna ochranná konstrukce z lešení a PE fólie, která chránila nástroj před deštěm a omítkou, padající ze stěn a stropní klenby (viz bílá místa na fotografii). Ochranná konstrukce mohla být odstraněna poté, co byla opravena střecha kostela a koncem loňského roku poškozená stropní klenba nad varhany a v jejich okolí.

26. 5. 2012 v 19.00 h Koncert Velkého akordeonového orchestru

akordeony050610

Účinkují: Velký akordeonový orchestr ZUŠ F. Chopina M. Lázně, řídí Alexandr Smutný
Program: hity klasické hudby (Verdi, Strauss, Suppé),  pochody , filmové melodie (Zorro, Tenkrát na západě, Dobytí ráje) i současné skladby ( Abba best of, Malovaný džbánku, aj.)