17. 04. 2011 Oprava malého zvonu – umíráčku

umiracek

Dnešním průzkumem malého zvonu – umíráčku byly zahájeny přípravy na jeho opravu a následné znovuosazení do nově opravené sanktusové věžičky. 28. 4. 2011 byl zvon sejmut z věže a zahájena jeho oprava.
Jak je vidět na obrázcích v galerii, celý zvon, vč. mechanismu na jeho pohyb, je silně zkorodovaný. Zvon a jeho součásti bylo třeba rozdělit na několik částí, spustit z věže, očistit od nánosů rzi a po konzultaci s odborníky opravit nebo nahradit jeho poškozené či chybějící části. Po dokončení opravy sanktusníku bude zvon zavěšen na své původní místo

14. 04. 2011 Setkání s vedením města

schuze140411

Jako každoročně uspořádalo naše sdružení spolu s městem Karlovy Vary v Sedlecké pivnici setkání občanů naší městské části s představiteli města Karlovy Vary.
Občané měli poprvé možnost seznámit se s nově zvolenými zástupci města. S primátorem Petrem Kulhánkem, 1. náměstkem primátora Jiřím Kotkem a náměstkem primátora Jiřím Klsákem. V úvodu nově zvolení zástupci města představili sebe i své plány do budoucna. Poté měli občané možnost přednášet stížnosti na stav naší čtvrti.

Zámeček v Sedleci

zamek2

Menší barokní zámecká budova byla vystavěna patrně ve druhé polovině 17. století při cestě k poplužnímu dvoru Přemilovice v polích severozápadně od obce Sedlec (Zettlitz). V průběhu 19. století byla zámecká budova klasicistně upravena. V době před rokem 1927 byl zámek rozšířen o nové východní křídlo. V červenci roku 2012 opuštěná zámecká budova vyhořela.

Přemilovice – starší tvrz

Premilovice-tvrziste

Vznik zdejší tvrze lze klást do 14. století, některými autory je však kladen již do 80. let 12. století. Dle významu místního jména Přemilovice, které můžeme vnímat jako ves lidí Přemilových, lze usuzovat na její starší původ, a to rovněž v souvislosti s existencí doloženého manství.
Poprvé je zde písemnými prameny připomínán až v roce 1464 man Ondřej ze Steinbachu s predikátem „seděním na Přemilovicích“ („Andres Stanpach residens in Premlowicz“), tehdy exekutor dvorského soudu.Ve šlikovském loketském urbáři z roku 1525 je uveden jako držitel Přemilovic Hans (Jan) ze Steinbachu mezi tzv. urozenými lidmi z dolní (druhé) části loketského obvodu.

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty

mariansky_sloup2

Barokní sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) z roku 1716 od neznámého autora stával původně před domem čp. 14 v severní části obdélné návsi uprostřed obce Sedlec (Zettlitz).
Později byl mariánský sloup z důvodu výstavby nové dlážděné silnice přesunut a umístěn na travnatém prostranství v místech napravo od pomníku obětem 1. světové války před východním průčelím poutního kostela sv. Anny.

Památník osvobození

Sedlec-pomník

Památník osvobození nechala zřídit v roce 1946 místní osvětová rada v parčíku při východním průčelí kostela sv. Anny na návsi uprostřed obce Sedlec. Slavnostní odhalení památníku proběhlo v neděli 28. července 1946 za hojné účasti občanů Sedlece v rámci znovuobnovené Anenské pouti. Posvěcení památníku vykonal arcibiskup pražský a primas český Josef Beran za účasti mnoha dalších významných osobností.

05. 06. 2011 v 19.00 hod W. A. Mozart: Requiem d – moll (KV 626)

KPS050611

Koncert se koná při příležitosti oslav 50. výročí vzniku Karlovarského pěveckého sboru
Slavná mše pro sóla, sbory, varhany a orchestr
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Karlovarský symfonický orchestr,
Eva Forejtová – soprán,
Iveta Poslední – alt,
Miloslav Pelikán – tenor,
Pavel Vančura – bas,
řídí Miloš Bok

17. 04. 2011 v 18.00 hod Koncert orchestrů z Nového Jižního Walesu, Austrálie

NSW170411

Účinkují: New South Wales Public Schools Symphony Orchestra, New South Wales Public Schools Symphonic Wind Ensemble (90 účnkujících) Dirigenti: Stephen Williams, John Benson, John Ockwell
Sólisté: Harry Ward – housle, Jonathon Ramsay – trombon a baskřídlovka

27. 03. 2011, 17.00 hod Jarní koncert lidových písní a tanců

dylen270311

Účinkují: Komorní sbor PALETA, sbormistr Lada Duspivová, Soubor písní a tanců DYLEŇ, Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova, sbormistr Pavlína Petříková
Program: české a moravské lidové písně a tance(Okolo Třeboně, Tancuj, tancuj, Když jsem šel okolo, Žádnej neví co jsou Domažlice, Voděnka studená jako led, Když jsem já šel tou Putimskou branou, a mnoho dalších)

24. 12. 2010, 21.30 hod Štědrovečerní bohoslužba slova

pulnocni241210

Poprvé za dobu činnosti sdružení se v sedleckém kostele konala bohoslužba slova, určená nejen věřícím návštěvníkům. Akce byla všemi velmi dobře hodnocena.
Bohoslužbou slova provází P. Vladimír Müller, koledy zpíval Příležitostný komorní sbor, varhany D. Karliczeková
Akci navštívilo cca. 120 návštěvníků. Dobrovolné vstupné bylo součástí veřejné sbírky na opravu kostela.