Štítek: opravy

 • Budování hygienického zařízení

  Budování hygienického zařízení

  Dne 12. 7. 2012 byly zahájeny práce na budování sociálního zařízení v kostele. Pro jeho zbudování byla vybrána místnost pod schodištěm na kůr v blízkosti hlavního vchodu, která doposud sloužila jako dílna a skladiště materiálu. Jako první byla místnost kompletně vystěhována a uložený materiál i dílna byly přemístěny do volných prostor pod věží kostela. Dalším…

 • Odstranění ochranné konstrukce varhan

  Odstranění ochranné konstrukce varhan

  Po více než deseti letech byla z varhan odstraněna ochranná konstrukce z lešení a PE fólie, která chránila nástroj před deštěm a omítkou, padající ze stěn a stropní klenby (viz bílá místa na fotografii). Ochranná konstrukce mohla být odstraněna poté, co byla opravena střecha kostela a koncem loňského roku poškozená stropní klenba nad varhany a…

 • Zaměření a studie oprav kostela sv. Anny v Sedleci

  Zaměření a studie oprav kostela sv. Anny v Sedleci

  I během stále probíhajících oprav je třeba myslet na plánování oprav a budování technického vybavení kostela na následující léta. K tomu nám bude sloužit Zaměření a studie oprav kostela sv. Anny v Sedleci, kterou vypracoval Ing. Tomáše Kostohryz – projekční ateliér.

 • 04. 11. 2011 Oprava stropní klenby lodi a na kůru

  04. 11. 2011 Oprava stropní klenby lodi a na kůru

  Dne 17. 11. 2011 zahájila stavební firma opravu poškozených částí stropního podhledu na jižní straně chrámové lodi a v části kůru na spojení stropu se západní stěnou kostela, především v části za varhanami, která byla poškozena v době, kdy do střechy kostela zatékalo západním střešním vikýřem.

 • 14. 11. 2011 Montáž a demontáž lešení

  14. 11. 2011 Montáž a demontáž lešení

  Dne 15. 10. 2011 provedla skupna členů a přátel sdružení montáž  9 m vysokého lešení na opravu stropní klenby na kůru, především v části za varhanami. Následně odborná firma provedla opravu klenby, viz bližší informace zde 14. 11. 2011 bylo lešení opět našimi členy demontováno, aby mohl proběhnout následný úklid celého kostela.

 • 20. 06.2011 Oprava stropní klenby oratoře

  20. 06.2011 Oprava stropní klenby oratoře

  Stavbou lešení byla zahájena oprava hnilobou a dřevomorkou poškozené a na mnoha místech propadlé stropní klenby v severní oratoři (balkon nad presbytářem). Byly odstraněny uvolněné části omítky, následně byly tesařskou firmou vyměněny poškozené části dřevěné konstrukce stropu. Po dokončení tesařských prací zedníci obnovli omítkové vrstvy včetně štukových ozdob. Náklady na tuto opravu vyšly na cca…

 • 10. – 14. 05. 2011 Oprava kamenného ostění dveří

  10. – 14. 05. 2011 Oprava kamenného ostění dveří

  Během tohoto týdne bylo zrestaurováno popraskané kamenné ostění dveří na jižní oratoř. Byl doplněn chybějící pant dveří, čímž i poslední dveře kostela lze otvírat a zavírat. Protože do té doby byly dveře zatlučené, bylo nyní nutné osadit dveře provizorní petlicí s visacím zámkem do doby, než bude zrestaurován původní zámek dveří. Kromě dveří na oratoř byla…

 • 03. 05. 2011 Oprava sanktusové věžičky

  03. 05. 2011 Oprava sanktusové věžičky

  Stavbou lešení byla zahájena oprava poslední části střechy, sanktusové věžičky. Ta získá nový plášť z měděného plechu, bude osazena nová hrotnice, zlacená makovice a dvouramenný kříž. Součástí opravy je i oprava malého zvonu – umíráčku, jehož oprava je popisována zde. Celkové náklady na opravu byly cca. 450.000,- Kč. Největší částkou přispělo Město Karlovy Vary, Česko…

 • 17. 04. 2011 Oprava malého zvonu – umíráčku

  17. 04. 2011 Oprava malého zvonu – umíráčku

  Dnešním průzkumem malého zvonu – umíráčku byly zahájeny přípravy na jeho opravu a následné znovuosazení do nově opravené sanktusové věžičky. 28. 4. 2011 byl zvon sejmut z věže a zahájena jeho oprava. Jak je vidět na obrázcích v galerii, celý zvon, vč. mechanismu na jeho pohyb, je silně zkorodovaný. Zvon a jeho součásti bylo třeba…

 • 03. 11. 2010 Věžní hodiny

  03. 11. 2010 Věžní hodiny

  Dnes v 18.00 hodin začaly po více než 50 – ti letech opět ukazovat a odbíjet čas věžní hodiny kostela sv. Anny v Sedleci. Náklady na opětovné zprovoznění hodin, tj. zrestaurování původních gongů na odbíjení času, výroba replik 4 ciferníků a 4 párů ručiček podle původní předlohy, přivedení elektřiny na věž a nakonec osazení elektrických…