Kronika

Kronika obce Sedlec

kronika (1)
Kronika obce Sedlec

Jediná česky psaná kronika obce Sedlec mapuje život v Sedleci od konce II. světové války až do poloviny 80. let 20. století. Kroniku po celou tuto dobu vedl jediný kronikář, bývalý ředitel sedlecké základní školy, pan profesor Krátký. Po jeho smrti o kronice nebyly dlouhá léta žádné informace. Až na výzvu Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci se přihlásila rodina Svobodů, u níž pan Krátký kroniku před svou smrtí uložil a Dana Svobodová – Sitková kroniku věnovala našemu sdružení. To ji následně předalo Státnímu archivu, který kroniku odborně naskenoval a zveřejnil na stránkách Porta Fontium. Rodině Svobodů a zvlášť Daně Sitkové patří náš velký dík.

Součástí kroniky, obsahující 960 stran, z nichž je zhruba polovina popsaná, je i fotoalbum, z něhož většinu fotografií, doplněnou o další historické

kronika (4)
Pamětní list z r. 1949

fotografie věnované sedleckými občany, můžete nalézt v naší internetové fotogalerii.
K nejcennějším stránkám kroniky patří dvě stránky potvrzující návštěvu Sedlece a následné udělení čestného občanství dvěma významným osobnostem 40. let. Jedná se o kardinála Josefa Berana, arcibiskupa pražského a primase českého, pro nějž byl rok 1947, kdy Sedlec navštívil, posledním rokem svobody, neboť po únoru 1948 byl komunisty dlouhodobě internován a nakonec přinucen opustit Československo.
Druhou osobou, která obdržela čestné občanství obce Sedlec, byl armádní generál Ludvík Svoboda, který byl v době návštěvy v r. 1949 ministrem obrany. Po r. 1968 se stal Ludvík Svoboda prezidentem ČSSR.

Pod tímto článkem naleznete odkazy na jednotlivé fotogalerie a také na kompletně naskenovanou kroniku.

Přeji krásné vzpomínky u starých zápisů a dnes již unikátních fotografií.
Alois Kůrka

Fotografie z jeslí a školky

Fotografie ze základní školy

Fotografie Sedlece v proměnách času

Fotografie kostela

Fotografie z Anenských poutí

Fotografie fotbalových oddílů

Interiér kostela

******

Kronika obce Sedlec

(kliknutím se zobrazí naskenovaná kronika)

 

 

 

 

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *