mariansky_sloup2

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty

Barokní sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) z roku 1716 od neznámého autora stával původně před domem čp. 14 v severní části obdélné návsi uprostřed obce Sedlec (Zettlitz).
Později byl mariánský sloup z důvodu výstavby nové dlážděné silnice přesunut a umístěn na travnatém prostranství v místech napravo od pomníku obětem 1. světové války před východním průčelím poutního kostela sv. Anny.

Historie objektu:

Barokní sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) od neznámého autora z roku 1716 byl vztyčen při východním průčelí poutního kostela sv. Anny proti domu čp. 14 na obdélné návsi uprostřed obce Sedlec (Zettlitz). Koncem 19. století byly po stranách mariánského sloupu zasazeny dva listnaté stromy.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být barokní sloup se sochou Panny Marie udržován a někdy poté byl patrně rozvalen a poškozen. Koncem 20. století byl znovuvztyčený mariánský sloup již značně zdevastovaný, plastika Panny Marie měla uraženou hlavu, části profilování byly odlámány.

V roce 2000 bylo proto přistoupeno k celkové rekonstrukci mariánského sloupu, který byl po obnově následně umístěn o několik metrů dále na nové místo na travnaté návsi při jihovýchodním nároží kostela sv. Anny.

Popis objektu:

Barokní sloup se sochou Panny Marie. Vrcholová figurální plastika z jemnozrnného pískovce a umělého kamene představuje Pannu Marii Immaculatu (Neposkvrněnou) šlapající na hada obtáčejícího Zemi, který symbolizuje ďábla, nad nímž Maria vítězí – odkaz na Zjevení sv. Jana, 12. kap. Kolem hlavy má Panna Marie dvanáct hvězd. Plastika bývala původně doplněna o jeden meč, kterým bylo probodnuto srdce světice.

Vrcholová plastika je umístěna na vrcholu válcového korintského sloupu z jemnozrnného pískovce s mohutnou zdobenou hlavicí a profilovanou patkou. Poškozená horní část sloupu je stažena dvěma kovovými pásy.

Sloup se sochou je postaven na vrcholu hranolového žulového podstavce s horní profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou. Strany podstavce jsou zdobeny jednoduchými vysekanými mělkými obdélnými vpadlými rámci. V rámci na přední straně podstavce je vysekán latinský věnovací nápis velkými písmeny s chronogramem roku vzniku sloupu 1716: „HonorI / VIrgInIs / sIne Labe / MatrIsqVe / DoLorosae / ereCta“. Původní nápis byl však patrně při renovaci v roce 2000 pozměněn a namísto slov „sIne Labe“ (bez poskvrny), je zde dnes chybně vytesáno „sIne Lare“. Podstavec býval původně postaven na dvou kamenných stupních.

barokní sloup se sochou Panny Marie v Sedleci na historické fotografii z konce 19. století
barokní sloup se sochou Panny Marie v Sedleci na historické fotografii z konce 19. století
mariansky_sloup
socha Panny Marie (Immaculata) – říjen 2009
mariansky_sloup2
socha Panny Marie (Immaculata) – říjen 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

převzato z webu Památky a příroda Karlovarska


Přidáno

v

,

Od

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *