Sedlec-pomník

Památník osvobození

Památník osvobození nechala zřídit v roce 1946 místní osvětová rada v parčíku při východním průčelí kostela sv. Anny na návsi uprostřed obce Sedlec. Slavnostní odhalení památníku proběhlo v neděli 28. července 1946 za hojné účasti občanů Sedlece v rámci znovuobnovené Anenské pouti. Posvěcení památníku vykonal arcibiskup pražský a primas český Josef Beran za účasti mnoha dalších významných osobností.

Historie objektu:

Památník osvobození nechala zřídit v roce 1946 místní osvětová rada v sousedství barokního sloupu se sochou Panny Marie v parčíku při východním průčelí kostela sv. Anny na návsi uprostřed obce Sedlec (Zettlitz). Náklady na zhotovení pomníku ve výši 18.000,- Kčs uhradil MNV. Slavnostní odhalení památníku proběhlo v neděli 28. července 1946 za hojné účasti občanů Sedlece v rámci znovuobnovené Anenské pouti. Posvěcení památníku vykonal arcibiskup pražský a primas český msgre. dr. Josef Beran.

V neděli 4. května 1947 se u památníku konala pietní vzpomínka na padlé hrdiny v rámci oslav 2. výročí osvobození. Dne 27. července 1947 během Anenské pouti posvětil arcibiskup Josef Beran přenesenou prsť z významných míst druhé světové války – Terezína, Českého Malína, koncentračního tábora Mauthausenu a od Dukly, která byla následně vložena do schránky na pomníku. Slavnostní projev tehdy pronesl generál Hobra z Karlových Varů.

Popis objektu:

Pomník tvoří hrubě opracovaný kvádrový kamenný blok postavený na výšku. Ve výklenku na přední straně kamene je osazena černá obdélná nápisová pamětní deska s nápisem: „PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ 9. 5. 1945“ a textem českého spisovatele a filozofa Jana Amose Komenského: „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcích Tvých Tobě se zase navrátí, o lide český! J. A. Komenský“. Pod deskou je vysekaná malá schránka s dřevěným rámečkem, určená původně patrně k uložení prsti z významných míst druhé světové války. Základnu pomníku tvoří hrubě opracovaný kvádrový kamenný sokl.

Prostor kolem pomníku je osázen stromky a keři a vydlážděn, uzavřen je dřevěným plůtkem s vrátky.

Sedlec-pomník

přední strana pomníku – říjen 2010

 

Sedlec-pomník2

slavnostní odhalení památníku v Sedleci dne 28. 7. 1946

převzato z webu Památky a příroda Karlovarska


Přidáno

v

,

Od

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *