Opravy v Sedleci v r. 2016 a dalších letech

Dne 30.11. 2015 se sešli zástupci MČ Sedlec s vedením města K. Vary a vedoucími některých odborů. Za Sedlec se zúčastnili předseda našeho spolku A. Kůrka a místní obyvatelky O. Sapoušková a L. Doušová. Za město pak priátor ing. P. Kulhánek, 1. náměstek Č. Bruštík a vedoucí technického odboru ing. E. Pavlasová.

Zde je stručný přehled projednávaných věcí:

1) Chodník Sedlec – Růžový vrch

Byly vypořádány majetkoprávní vztahy k pozemkům pod chodníkem, získáno povolení ke kácení stromů rostoucích v chodníku. Vzhledem k potřebě opravy inženýrských sítí v chodníku je rozpočet cca 7,5 mil Kč. Termín výstavby pravděpodobně 2017

2) Rekonstrukce ulice Šeříková

Na rekonstrukci se zpracovává projektová dokumentace. Budou odstraněny chodníky, vznikne více parkovacích míst a zeleně. Celá ulice bude obytná zóna. Termín výstavby r. 2017

3) Nový asfaltocementový povrch vozovky k panelovým domům

Vedení města o havarijním stavu vozovky ví, kompletní rekonstrukce zatím není v plánu (alespoň se o ní nemluvilo)

4) Chodníky v Otovické a Merklínské ulici

V r. 2016 by se mělo dokončit budování dlážděných chodníků v Sedleci. Mělo by se navázat na místa, kde byly práce ukončeny v r. 2011. Tedy celá Otovická ulice a také krátký úsek od rohu zahrady mateřské školy až k Sedlecké pivnici.

5) Budoucnost rekultivovaných území v majetku KV teplárenské

Na ploše bývalého dolu Rádler budou vybudována sportoviště, včetně malého tréninkového hřiště, které by mohlo být přesunuto od velkého hřiště, čímž by se zklidnily konflikty mezi TJ KSNP Sedlec a obyvateli ulice Na Výfuku. Na úpravu plochy se zpracovává studie.

6) Rekultivace hřbitova

Na úpravu hřbitova na meditační a relaxační lesopark podle zásad feng – šuej byl zpracován projekt (nedávno zde zveřejněný). V části bude vybudován prostor na posezení s ohništěm (využití při pálení čarodějnic, dětský den, atd) Na jeho zbudování bude město žádat o dotaci z různých dotačních programů. Termín výstavby dle úspěšnosti žádostí.

hrbitov
hrbitov

Přidáno

v

,

Od

Tags:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *