Úprava křižovatky ulic Na Výfuku, Ke Hřišti a Šeříková

parcik1

Na podzim 2012 byla provedena úprava křižovatky ulic Na Výfuku, Ke Hřišti a Šeříková, ulice byly označeny jako jednosměrné a všechny jmenované ulice označeny jako obytná zóna. Úprava křižovatky není ideální, avšak dle vyjádření projektanta, který úpravy projektoval, podle nového zákona o pozemních komunikacích jediná možná.


Současně s úpravou křižovatky bylo v tomto prostoru vybudováno parkoviště pro 5 osobních aut a dlážděná plocha pro nádoby na separovaný odpad.
Na tyto práce letos na jaře naváže úprava přilehlého parčíku. Naše sdružení zajistilo u firmy ČEZ vyřezání větví stromů z drátů elektrického vedení, aby následně pracovníci Správy lázeňských parků mohly provést vykácení starých, přerostlých, či poškozených stromů a keřů. Konečná úprava parku byla provedena SLP K. Vary na jaře 2013. Ve fotogalerii  najdte vzhled parku před, během a po úpravě.

Fotografie z postupu prací

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vašich webových stránek.

Přidat komentář