28. 01. 2008 Obnova okna kaple

okno-po

Během měsíce ledna byly dokončeny práce na uvedení oválného okna boční kaple do původního stavu. Již na podzim roku 2007 byla osazena ručně kovaná mříž podle původního vzorua nyní bylo osazeno dřevěné oválné okno a provedeny zednické práce na jeho obezdění a opravě poškozené okenní špalety.
Cena mříže a okna byla cca. 30.000,- Kč, zednické a ostatní práce provedli členové sdružení svépomocí. Jak je zřejmé z obrázků, tato akce přispěla k výraznému zlepšení celkového vzhledu kostela.

21. 07. 2007 Oprava zídek a schodišť

schody1

Tento týden byly provedeny opravy opěrných zídek a schodišť kostela. Vlivem eroze hrozilo části opěrných zdí zřícení a schodištím další poškození. Proto byly zídky provizorně opraveny betonovou směsí a schodiště vyspárována, aby do nich dále nezatékalo a nedocházelo k dalšímu poškozování
Těmito provizorními opravami bylo dalším škodám na čas zabráněno.

28. 04. 2007 Severní větev kanalizace

kanalizace-sever

Dnes byla za účasti asi deseti členů sdružení položena severní větev dešťové kanalizace včetně připojení tří litinových geigrů. Po svedení dešťové vody ze střechy kostela do kanalizace dojde k výraznému vysušení okolí a zdiva kostelaCelková hodnota díla činí zhruba 45.000,- Kč.
Dík všem zúčastněným za skvěle odvedenou práci.

09. 09. 2006 Západní větev kanalizace

kanalizace-stred

Konala se brigáda na položení první části dešťové kanalizace na západní straně kostela. Byly osazeny dvě revizní šachty, položeno 35 m trubek, proražena opěrná zídka pro napojení do hlavního řádu a následné zasypání celého výkopu.
Nakonec bylo odbornou firmou provedeno připojení kanalizace na hlavní kanalizační řád.

30. 10. 2004 První úklid

prvni uklid

Dnešního dne se konala první brigáda členů občanského sdružení a občanů MČ Sedlec. Bylo poklizeno okolí kostela, vytrhán plevel a býlí, pohrabáno listí, zameteno okolí kostela, odstraněny náletové dřeviny, které již zasahovaly do zdiva a předsazených schodišť.
Děkujeme všem zůčastněným. Zvláštní poděkování patří dobrovolným hasičům ze Staré Role, kteří pomohli s odstraňovánímnáletů např. z okapů a jiných vyvýšených míst

22. 10. 2004 První opravy

prvni opravy

Dnešního dne byly dokončeny práce na provizorním zakrytí střechy a byly uzavřeny veškeré otvory,skrze které vnikali do kostela holubi. Práce provedl horolezeckou technikou pan František Weber. Náklady byly hrazeny z dotace Karlovarského kraje a Města Karlovy Vary.
Dále byly toutéž firmou odstraněny vysoké nánosy holubího trusu ze dřevěných konstrukcí krovu a zavěšených podhledů.