6. 11. 2016 v 17.00 hod Koncert barokní hudby

V rámci dalšího z řady benefičních koncertů ve prospěch kostela sv. Anny se představí Smíšené kvarteto barokní hudby Plzeň, jehož členové Karolína Hrubá, Martin Rezek, Martin Chocholouš – zobcové flétny a Tereza Živná – cembalo zahrají na kopiích historických nástrojů z první pol. 18. stol. klasický barokní repertoár  autorů H. Purcella, D. Castella, G. P. Telemanna, A. Dornela, F. Couperina aj

23. 10. 2016 v 17.00 hod Koncert známých árií

Známé árie a instrumentální melodie z období od baroka po romantismus zazní v kostele sv. Anny v Sedleci v rámci cyklu benefičních koncertů ve prospěch oprav kostela. Populární árie zazpívá sopranistka Karolína Žmolíková za doprovodu Ludmily Juránkové (varhany a klavír) a Jana Rezka (violoncello), v jejichž podání zazní i oblíbené instrumentální melodie.

Osazení nového vitrážového okna

Dne 31. 5. 2016 bylo v prostorách kůru (nad hlavním vchodem) osazeno nové vitrážové okno. Motiv vitráže byl navržen na základě dochovaného fragmentu původního vitrážového okna. Intalace okna je součástí oprav zbývající části interiéru kostela. Výroba a instalace okna za téměř 200.000,- Kč trvala 2 měsíce.

2. 10. 2016 v 18.00 hod – Bacha na Šporcla

sporcl

Po roce se v našem kostele opět představí český houslový virtuos Pavel Šporcl. Za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru zazní v jeho provedení koncerty pro housle a orchestr skladatele Johanna Sebastiana Bacha, v koncertu pro dvoje housle ho doprovodí koncertní mistr KSO Jakub Sedláček. Umělecké vedení: Pavel Šporcl, Jakub Sedláček

Konzervace a čištění křížové cesty opět pokračuje

Poté, co byl v roce 2012 vyčištěm první z obrazů křížové cesty (viz článek zde), šlo o XIV. zastavení, byly v r. 2013 vyčištěny obrazy č. X, XI, XII a XIII a nakonec v r. 2014 obrazy VIII a IX, započalo v dubnu 2016 čištění a konzervace posledních sedmi zastavení čištěním obrazů I až VII. Práce provádí opět Václav Balšán.Vyčištění jednoho obrazu přijde na cca. 5.000,- Kč.

Restaurování chrámové lodi 2016

Dne 15.  3. 2016  byly stavbou lešení  zahájeny přípravy na restaurování štukové výzdoby, nástěnných maleb a výmalby zbývající části chrámové lodi a kůru kostela sv. Anny v Sedleci. Součástí oprav je i osazení nového vitrážového okna. Práce za cca 1.200.000,- Kč začínají převzetím pracoviětě 27. 4. a provádí je restaurátorský tým pod vedením Petra Šafuse, ak. mal.

19. 5. 2016 Koncert sboru Texas A&M Singing Cadets

Vzhldem k probíhajícím opravám v našem kostele bychom Vás rádi pozvali na benefiční koncert ve prospěch kostela sv. Anny v Sedleci nikoliv do Sedlece, ale do slavnostního sálu Grandhotelu Pupp. Ve prospěch oprav sedleckého kostela se tam představí 70-ti členný sbor z amerického Texasu.  Sbormistr: David L. Kipp.

Opravy v Sedleci v r. 2016 a dalších letech

Dne 30.11. 2015 se sešli zástupci MČ Sedlec s vedením města K. Vary a vedoucími některých odborů. Za Sedlec se zúčastnili předseda našeho spolku A. Kůrka a místní obyvatelky O. Sapoušková a L. Doušová. Za město pak priátor ing. P. Kulhánek, 1. náměstek Č. Bruštík a vedoucí technického odboru ing. E. Pavlasová.

Vánoční sbírka 2015

Během vánočních svátků se na opravu kostela vybralo rekordních 68.507,- Kč. Částkou 8.950,- Kč přispěli žáci a učitelé z MŠ a ZŠ v Otovicích, k dalším akcím patřily adventní koncert, Česká mše vánoční, štědrovečerní bohoslužba slova, nebo besídka MŠ Sedlec. Díky všem účinkujícím i návštěvníkům uskutečněných akcí.

24. 12. 2015 ve 21.30 hod Štědrovečerní bohoslužba slova

pulnocni241210

I letos se v sedleckém kostele uskuteční oblíbená štědrovečerní bohoslužba slova, určená především pro rodiny s dětmi. Bohoslužbou slova provází dominikán P. Romuald Štěpán Rob .  Koledy zpívá příležitostný komorní sbor složený převážně z členů KPS a sedleckých žen za doprovodu komorního orchestru, řízeného J. Rezkem.. Jako vždy se můžete těšit na svařák na zahřátí.