Kaple u kostela sv. Anny

Kaple na počátku 20. století

Barokní kaple byla postavena v roce 1677 podle projektu neznámého architekta na obezděném hřbitově u gotického kostela sv. Anny na návsi uprostřed obce Sedlec (Zettlitz). V průběhu výstavby nového barokního poutního kostela v letech 1738-1749 patrně kaple sloužila dočasně ke konání církevních bohoslužeb. Kaple stála u severozápadního nároží nového kostela.

V roce 1836 byl hřbitov kolem kostela zrušen a přeložen do prostoru u silnice na Karlovy Vary jižně od obce. Kaple byla poté někdy v průběhu 19. století odsvěcena a přeměněna na požární zbrojnici. V roce 1909 byla bývalá kaple zastřešena novou sedlovou střechou. Někdy v době kolem roku 1929 v průběhu úprav v okolí kostela sv. Anny a rozšiřování místní komunikace byla bývalá kaple, sloužící jako požární zbrojnice, nakonec zbořena.

Barokní kaple na obdélném půdorysu s mírně zkosenými nárožími a rovným závěrem, krytá původně mohutnou šindelovou mansardovou střechou, v roce 1909 nahrazenou jednoduchou sedlovou střechou s menším přesahem.

 

Kaple na počátku 20. století

Kaple na počátku 20. století

požární zbrojnice v bývalé kapli ve 20. letech 20. století

požární zbrojnice v bývalé kapli ve 20. letech 20. století

převzato z webu Památky a příroda Karlovarska

 

 

 

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vašich webových stránek.

Přidat komentář