28. 10. 2009 Česko – německý seminář

nemci

Německo-evropský vzdělávací institut v Hessenu uspořádal na Karlovarsku ve dnech 27. – 31. října 2009 seminář z řady „Setkávání a porozumění“.
Naše sdružení uspořádalo dne 28. října ve spolupráci se Svazem Němců Karlovy Vary pro účastníky semináře prohlídku kostela sv. Anny v Sedleci s odborným výkladem historika a krátkým kulturním programem.

Poté se účastníci odebrali do místní restaurece, kde po společné večeři proběhly diskuse a přednášky na téma „Záchrana kostela sv. Anny v Sedleci a jiných česko-německých projektů obnovy jako dílo přeshraniční iniciativy ve prospěch města“ Své referáty přednesli E. Mayer ze Svazu Němců Karlovarlovy Vary, W. Heinl z Heimatsverband der Karlsbader a J. Stiefl z Sudetendeutsche Landsmanschaft.
Věříme, že podobné akce přispějí k těsnější spolupráci mezi sousedy a budou přínosem k záchraně kulturních památek společných oběma historicky spřízněným národům.

nemci

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vašich webových stránek.

Přidat komentář