Štítek: varhany

  • Sedlecké varhany patří k nejcennějším nástrojům karlovarska

    Sedlecké varhany patří k nejcennějším nástrojům karlovarska

    Kostel sv. Anny v Sedleci z r. 1745 byl postaven J.Smydem. Kromě vlastní hodnotné architektury interiéru bychom mohli obdivovat hlavní oltář z r. 1748 završený nádherným sousoším i další vybavení chrámu. To nejcennější by návštěvník mohl spatřit, pokud by po vstupu soustředil pohled na varhanní kruchtu.

  • Odstranění ochranné konstrukce varhan

    Odstranění ochranné konstrukce varhan

    Po více než deseti letech byla z varhan odstraněna ochranná konstrukce z lešení a PE fólie, která chránila nástroj před deštěm a omítkou, padající ze stěn a stropní klenby (viz bílá místa na fotografii). Ochranná konstrukce mohla být odstraněna poté, co byla opravena střecha kostela a koncem loňského roku poškozená stropní klenba nad varhany a v jejich okolí.