Štítek: střecha

 • Oprava krovu a střechy 2023

  Oprava krovu a střechy 2023

  Po 19 letech jsme museli opět přistoupit k opravě krovu a střechy, konkrétně úžlabí pod věží kostela. Část trámů napadených dřevomorkou bude vyměněno za nové, tzv. protézování. Následně bude nově položená krytina v úžlabí a pod věží, kam i po několika opravách stále zatékalo. Tak tentoktát už to snad bude ve 100% kvalitě.

 • 20. 05. 2009 V. etapa opravy střechy

  20. 05. 2009 V. etapa opravy střechy

  Dne 28. 4. 2009 byly zahájeny práce na dokončení výměny střešní krytiny na střeše kostela a zbudování tří vikýřů na jižní straně kostela. Po dokončení této části bude k celkovému dokončení opravy střechy chybět vybudování čtyř vikýřů na severní a západní straně, oprava sanktusové věžičky a instalace hromosvodu. Dne 20. 5. 2009 byly letošní práce…

 • 10. 09. 2008 IV. etapa opravy střechy

  10. 09. 2008 IV. etapa opravy střechy

  Byla položena nová krytina na západní valbě, jižní valbičce a části jižní strany lodě v celkovém objemu 300 m2 taškové krytiny. Dále byly kompletně dokončeny klempířské práce včetně nových svodů. Před tím však bylo třeba vymětit velkou část trámů na této části střechy. Celkové náklady na obě letošní akce, tedy výměnu tesařských konstrukcí + novou…

 • 11. 08. 2008 Oprava krovu kostela

  11. 08. 2008 Oprava krovu kostela

  Byly vyměněny všechny ztrouchnivělé a dřevomorkou napadené pozednice a části vazných trámů a krokví po celém obvodu kostela. Také byla vyměněna část nosného středového trámu. Celkové náklady na obě letošní akce, tedy výměnu tesařských konstrukcí + novou krytinu na jihozápadní straně střechy přesáhly částku 1.515.000.- Kč.

 • 08. 10. 2007 III. etapa opravy střechy

  08. 10. 2007 III. etapa opravy střechy

  Dnes byla dokončena III. etapa opravy střechy. V této etapě bylo proveeno položení nové krytiny na severní straně kostela a části západní valby, osazeny měděné žlaby a okapové svody připojeny na nově vybudovanou část dešťové kanalizace. Díky příspěvkům od města Karlovy Vary a Karlovarského kraje byly provedeny práce v celkové částce 701.025,90 Kč.

 • 01. 11. 2006 II. etapa opravy střechy

  01. 11. 2006 II. etapa opravy střechy

  Dnes byla dokončena II. etapa opravy střechy. Práce letos pokračovaly na severní straně kostela. Vzhledem k nižším dotacím v letošním roce byly provedeny práce pouze v částce cca 550.000,- Kč. Vzhl)edem kú tomu, že se jedná o seeverní stranu střechy kostela, jedná se o důležitou část opravy, neboť z této strany vznikly v interiéru vlivem…

 • 15. 10. 2005 I. etapa opravy střechy

  15. 10. 2005 I. etapa opravy střechy

  V těchto dnech byla sanací trámů krovu a výměnou taškové krytiny zahájena I. etapa opravy střechy kostela sv. Anny. Byla opravena nejpoškozenější část střechy po obou stranách věže kostela. V nejhorším stavu byla část západně od věže, která byla oproti původnímu stavu zakryta krytinou z měděného plechu. Jde o část za kostelní věží a valby…