Štítek: průzkum

  • 15. 08. 2008 Restaurátorský průzkum

    15. 08. 2008 Restaurátorský průzkum

    V první polovině srpna 2008 proběhl malířský restaurátorský průzkum omítkových vrstev a průzkum polychromních vrstev mobiliáře v interiéru našeho kostela. Byla provedena sondáž v omítkových vrstvách formou pásové sondáže s odlišením posloupnosti jednotlivých polychromních líček. Sondáž v polychromii mobiliáře byla provedena mechanicky a chemicky.