Štítek: opravy

 • 20. 05. 2010 Oprava věžní báně

  20. 05. 2010 Oprava věžní báně

  Dnes byla demontáží lešení ukončena opravě věžní báně kostela. Byl opraven krov báně, položena nová měděná krytina, osazena nová hrotnice, zlacená makovice a kříž. Dále byla provedena instalace hromosvodu, osazení zrestaurovaných ciferníků a gongů hodin. Práce trvaly cca 2 měsíce a náklady na ně dosáhly částky zhruba 900.000,- Kč. Zbývá zprovoznění hodin za dalších cca…

 • 16. 09. 2009 Oprava stropní klenby

  16. 09. 2009 Oprava stropní klenby

  Během této akce byly po restaurátorském průzkumu odstraněny, resp. sneseny poškozené omítkové vrstvy ze severní strany stropu, odstraněno poškozené bednění stropu a ramenáty. Následně byly do opravených kapes ve zdi osazenynové ramenáty, proveden nový záklop z prken, obití rákosem a nakonec provedena nová omítka vč. štukových patek a říms.

 • 20. 05. 2009 V. etapa opravy střechy

  20. 05. 2009 V. etapa opravy střechy

  Dne 28. 4. 2009 byly zahájeny práce na dokončení výměny střešní krytiny na střeše kostela a zbudování tří vikýřů na jižní straně kostela. Po dokončení této části bude k celkovému dokončení opravy střechy chybět vybudování čtyř vikýřů na severní a západní straně, oprava sanktusové věžičky a instalace hromosvodu. Dne 20. 5. 2009 byly letošní práce…

 • 10. 09. 2008 IV. etapa opravy střechy

  10. 09. 2008 IV. etapa opravy střechy

  Byla položena nová krytina na západní valbě, jižní valbičce a části jižní strany lodě v celkovém objemu 300 m2 taškové krytiny. Dále byly kompletně dokončeny klempířské práce včetně nových svodů. Před tím však bylo třeba vymětit velkou část trámů na této části střechy. Celkové náklady na obě letošní akce, tedy výměnu tesařských konstrukcí + novou…

 • 11. 08. 2008 Oprava krovu kostela

  11. 08. 2008 Oprava krovu kostela

  Byly vyměněny všechny ztrouchnivělé a dřevomorkou napadené pozednice a části vazných trámů a krokví po celém obvodu kostela. Také byla vyměněna část nosného středového trámu. Celkové náklady na obě letošní akce, tedy výměnu tesařských konstrukcí + novou krytinu na jihozápadní straně střechy přesáhly částku 1.515.000.- Kč.

 • 08. 10. 2007 III. etapa opravy střechy

  08. 10. 2007 III. etapa opravy střechy

  Dnes byla dokončena III. etapa opravy střechy. V této etapě bylo proveeno položení nové krytiny na severní straně kostela a části západní valby, osazeny měděné žlaby a okapové svody připojeny na nově vybudovanou část dešťové kanalizace. Díky příspěvkům od města Karlovy Vary a Karlovarského kraje byly provedeny práce v celkové částce 701.025,90 Kč.

 • 01. 11. 2006 II. etapa opravy střechy

  01. 11. 2006 II. etapa opravy střechy

  Dnes byla dokončena II. etapa opravy střechy. Práce letos pokračovaly na severní straně kostela. Vzhledem k nižším dotacím v letošním roce byly provedeny práce pouze v částce cca 550.000,- Kč. Vzhl)edem kú tomu, že se jedná o seeverní stranu střechy kostela, jedná se o důležitou část opravy, neboť z této strany vznikly v interiéru vlivem…

 • 15. 10. 2005 I. etapa opravy střechy

  15. 10. 2005 I. etapa opravy střechy

  V těchto dnech byla sanací trámů krovu a výměnou taškové krytiny zahájena I. etapa opravy střechy kostela sv. Anny. Byla opravena nejpoškozenější část střechy po obou stranách věže kostela. V nejhorším stavu byla část západně od věže, která byla oproti původnímu stavu zakryta krytinou z měděného plechu. Jde o část za kostelní věží a valby…

 • 30. 05. 2010 Oprava okna u zvonu

  30. 05. 2010 Oprava okna u zvonu

  Během opravy věže bylo zjištěno, že za prkny zabedněnou polovinou okna u zvonu se nacházejí zachovalá okenní křídla, jejichž stav odpovídal stavu celého kostela. Okna byla tedy odbedněna, očištěna, poškozené části rámů opraveny. Poté byla okenní křídla nalakována, nově zasklena a navrácena na své původní místo u zvonu.

 • 15. 05. 2010 Oprava židlí

  15. 05. 2010 Oprava židlí

  Naše sdružení získalo formou daru od Města Karlovy Vary 50 ks židlí v hodnotě více než 50.000,- Kč. Bohužel židle nebyly díky častému a nešetrnému zacházení v dobrém stavu. Židle byly odřené, rozviklané, či jinak poškozené. Kostelník p. Kůrka st. všechny postupně zpevnil, sešrouboval, zakytoval, očistil a nakonec celé natřel.