Štítek: klenba

 • 04. 11. 2011 Oprava stropní klenby lodi a na kůru

  04. 11. 2011 Oprava stropní klenby lodi a na kůru

  Dne 17. 11. 2011 zahájila stavební firma opravu poškozených částí stropního podhledu na jižní straně chrámové lodi a v části kůru na spojení stropu se západní stěnou kostela, především v části za varhanami, která byla poškozena v době, kdy do střechy kostela zatékalo západním střešním vikýřem.

 • 14. 11. 2011 Montáž a demontáž lešení

  14. 11. 2011 Montáž a demontáž lešení

  Dne 15. 10. 2011 provedla skupna členů a přátel sdružení montáž  9 m vysokého lešení na opravu stropní klenby na kůru, především v části za varhanami. Následně odborná firma provedla opravu klenby, viz bližší informace zde 14. 11. 2011 bylo lešení opět našimi členy demontováno, aby mohl proběhnout následný úklid celého kostela.

 • 16. 09. 2009 Oprava stropní klenby

  16. 09. 2009 Oprava stropní klenby

  Během této akce byly po restaurátorském průzkumu odstraněny, resp. sneseny poškozené omítkové vrstvy ze severní strany stropu, odstraněno poškozené bednění stropu a ramenáty. Následně byly do opravených kapes ve zdi osazenynové ramenáty, proveden nový záklop z prken, obití rákosem a nakonec provedena nová omítka vč. štukových patek a říms.