Posts Tagged ‘sbírka’

Vánoční sbírka 2016

Během vánočních svátků se na opravu kostela vybrala částka 54.048,- Kč. Za dohledu úřednic z MMKV byly spočítány pokladničky z Vánočního hledání Andělů MŠ a ZŠ v Otovicích, adventního koncertu, České mše vánoční, štědrovečerní bohoslužby slova a rozsvícení vánočního stromu v Sedleci. Díky všem účinkujícím i návštěvníkům uskutečněných akcí.