Posts Tagged ‘opravy’

Restaurování sochy sv. Anny samotřetí

V průběhu roku 2016 proběhly restaurátorské práce na soše sv. Anny samotřetí z kostela sv. Anny v Sedleci. Práce zajistila renomovaná restaurátorská umělecká společnost Brandl s r. o., restaurátoři RNDr. Milena Nečásková ak. mal., Naděžda Březinová a dořezby provedl Jan Stehlík. Cena za celé dílo byla 250.000,- Kč, 200.000,- poskytlo Min. kultury z dotace na obnavu movitých památek, 50.000,- Kč uhradil Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci.

Osazení nového vitrážového okna

Dne 31. 5. 2016 bylo v prostorách kůru (nad hlavním vchodem) osazeno nové vitrážové okno. Motiv vitráže byl navržen na základě dochovaného fragmentu původního vitrážového okna. Intalace okna je součástí oprav zbývající části interiéru kostela. Výroba a instalace okna za téměř 200.000,- Kč trvala 2 měsíce.

Konzervace a čištění křížové cesty opět pokračuje

Poté, co byl v roce 2012 vyčištěm první z obrazů křížové cesty (viz článek zde), šlo o XIV. zastavení, byly v r. 2013 vyčištěny obrazy č. X, XI, XII a XIII a nakonec v r. 2014 obrazy VIII a IX, započalo v dubnu 2016 čištění a konzervace posledních sedmi zastavení čištěním obrazů V, VI a VII. Práce provádí opět Václav Balšán.Vyčištění jednoho obrazu přijde na cca. 5.000,- Kč.

Restaurování chrámové lodi 2016

Dne 15. 3. 2016 byly stavbou lešení zahájeny práce na restaurování štukové výzdoby, nástěnných maleb a výmalby zbývající části chrámové lodi a kůru kostela sv. Anny v Sedleci. součástí oprav je i osazení nového vitrážového okna. Práce za cca 1.200.000,- Kč provádí restaurátorský tým pod vedením Petra Šafuse, ak. mal.

Srpnová bouřka poškodila opravený interiér

31.7. 2015 byly dokončeny letošní práce na opravě štukové výzdoby, fresek a výmalby lodi kostela. Opravy provedl tým restaurátorky RNDr. Mileny Nečáskové. Práce za více než 1.100.000,- Kč byly financovány z PZAD (Program na záchranu architektonického dědictví) Ministerstva kultury, ČNFB (Česko-německý fond budoucnosti), rozpočtu města K. Vary a vlastních prostředků Spolku na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci.

Restaurování chrámové lodi kostela

Dne 13. 3. 2015 byly stavbou lešení zahájeny práce na restaurování štukové výzdoby, nástěnných maleb a výmalby 2/3 chrámové lodi a s tím souvisejících opravách kostela sv. Anny v Sedleci. Práce za více než 1.100.000,- Kč provádí restaurátorský tým pod vedením restaurátorky, ak. malířky RNDr. Mileny Nečáskové.

Restaurování presbytáře dokončeno

freska1

9. září 2014 bylo zbouráním lešení po 5 měsících prací dokončeno restaurování presbytáře kostela. Tým 4 – 6 restaurátorů pracujících 12 hodin denně pod dohledem restaurátorky RNDr. Mileny Nečáskové ak. mal. nejprve očistil druhotné nátěry a přemalby, opravil poškozené omítky a štukovu výzdobu a nakonec vše zrestaurovali do podoby z 2. poloviny 18. stol.

Restaurování štukové výzdoby, maleb a výmalby presbytáře

presbyt1

Dne 8. 4. 2014 byly stavbou lešení zahájeny práce na restaurování štukové výzdoby, nástěnných maleb a výmalby presbytáře. Práceza cca. 800.000,- Kč provádí restaurátorský tým pod vedením restaurátorky, ak. malířky RNDr. Mileny Nečáskové. Na opravách se finančně podílí město Karlovy Vary, Česko-německý fond budoucnosti a Sdružení na záchranu kostela sv. Anny.

Konzervace a čištění obrazů křížové cesty pokračuje

Během roku 2013 byly z peněz našich „Kelišek“ vyčištěny a nakonzervovány obrazy X., XI., XII., a XIII. zastavení. Jeden z obrazů bezplatně vyčistil pan Václav Balšán. Děkujeme. Více informací naleznete v článku a v obrzové galerii, kde najdete stav obrazů před a po zákroku.

8. 10. 2013 Ošetření kůru proti dřevokaznému hmyzu

kur

Dne 8. října byly všechny dřevěné části kůru (podlaha, schodiště, zábradlí, nábytek) vyjma varhan tlakově ošetřeny přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a houbovým chorobám. Práce proedla firma D.S.P. K. Vary za cenu 20.000,- Kč, přičemž část prací provedli bezplatně formou sponzorského daru. Součástí ceny je ještě druhý přestřik na jaře 2014.