Posts Tagged ‘opravy’

Restaurování chrámové lodi kostela

Dne 13. 3. 2015 byly stavbou lešení zahájeny práce na restaurování štukové výzdoby, nástěnných maleb a výmalby 2/3 chrámové lodi a s tím souvisejících opravách kostela sv. Anny v Sedleci. Práce za více než 1.100.000,- Kč provádí restaurátorský tým pod vedením restaurátorky, ak. malířky RNDr. Mileny Nečáskové.

Restaurování presbytáře dokončeno

freska1

9. září 2014 bylo zbouráním lešení po 5 měsících prací dokončeno restaurování presbytáře kostela. Tým 4 – 6 restaurátorů pracujících 12 hodin denně pod dohledem restaurátorky RNDr. Mileny Nečáskové ak. mal. nejprve očistil druhotné nátěry a přemalby, opravil poškozené omítky a štukovu výzdobu a nakonec vše zrestaurovali do podoby z 2. poloviny 18. stol.

Restaurování štukové výzdoby, maleb a výmalby presbytáře

presbyt1

Dne 8. 4. 2014 byly stavbou lešení zahájeny práce na restaurování štukové výzdoby, nástěnných maleb a výmalby presbytáře. Práceza cca. 800.000,- Kč provádí restaurátorský tým pod vedením restaurátorky, ak. malířky RNDr. Mileny Nečáskové. Na opravách se finančně podílí město Karlovy Vary, Česko-německý fond budoucnosti a Sdružení na záchranu kostela sv. Anny.

Konzervace a čištění obrazů křížové cesty pokračuje

Během roku 2013 byly z peněz našich „Kelišek“ vyčištěny a nakonzervovány obrazy X., XI., XII., a XIII. zastavení. Jeden z obrazů bezplatně vyčistil pan Václav Balšán. Děkujeme. Více informací naleznete v článku a v obrzové galerii, kde najdete stav obrazů před a po zákroku.

8. 10. 2013 Ošetření kůru proti dřevokaznému hmyzu

kur

Dne 8. října byly všechny dřevěné části kůru (podlaha, schodiště, zábradlí, nábytek) vyjma varhan tlakově ošetřeny přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a houbovým chorobám. Práce proedla firma D.S.P. K. Vary za cenu 20.000,- Kč, přičemž část prací provedli bezplatně formou sponzorského daru. Součástí ceny je ještě druhý přestřik na jaře 2014.

Elektroinstalace I. etapa – únor/březen 2013

elektro1

V únoru tohoto roku byly zahájeny práce na nových rozvodech elektřiny, ozvučení, zabezpečení a požární signalizace v celém objektu kostela, tedy včetně půdy a věže kostela. Tyto práce proběhnou v několika etapách. Během té letošní byly po kostele rozvedeny veškeré kabely, osazeny krabice pro budoucí instalaci světel, zásuvky, vypínače, nouzové osvětlení kostela.

Konzervace obrazů křížové cesty

Na konci roku 2012 bylo započato s postupným čištěním a konzervací obrazů křížové cesty. Obrazy namaloval kolem roku 1800 neznámý místní umělec – samouk. Dle znalce se nejedná o umělecky příliš hodnotná díla. Práce jsou hrazeny z darů věnovaných na tento konkrétní účel.

Zemní práce u kostela – říjen 2012

zemní prráce

V těchto dnech probíhají před hlavním vchodem do kostela sv. Anny v Sedleci zemní práce dvou současně probíhajících akcí. Tou první je přívod vody a kanalizace do kostela. Jedná se o další z fází budování hygienického zařízení v kostele. Tou druhou je úprava prostranství před hlavním vchodem do kostela.

8. 9. 2012 Východní větev kanalizace

kanalizace - východ

Konala se brigáda na položení východní části dešťové kanalizace podél věže kostela. Byly osazeny dva litinové geigry, jedna revizní šachta, položeno 30 m potrubí a poté celý výkop opět zasypán. Nakonec bylo odbornou firmou provedeno připojení kanalizace na hlavní kanalizační řád.

Restaurování vchodových dveří

nové dveře

2. srpna byly restaurátorskou dílnou demontovány původní hlavní vchodové dveře do kostela. Na dobu jejich opravy, odhadovanou na cca 6 týdnů, byly na jejich místo osazeny provizorní dveře z OSB desek. Původní dveře budou kompletně zrestaurovány. Budou opraveny dřevěné části dveří a dveře získají původní barvy na základě průzkumu jednotlivých barevných vrstev. Dále budou zrestaurovány všechny kovové díly dveří, tedy zámek, kování, kliky, panty aj.