Štítek: kanalizace

  • 8. 9. 2012 Východní větev kanalizace

    8. 9. 2012 Východní větev kanalizace

    Konala se brigáda na položení východní části dešťové kanalizace podél věže kostela. Byly osazeny dva litinové geigry, jedna revizní šachta, položeno 30 m potrubí a poté celý výkop opět zasypán. Nakonec bylo odbornou firmou provedeno připojení kanalizace na hlavní kanalizační řád.