04. 04. 2009, 15.00 hod Velikonoční koncert

velikonoce040409

Účinkují: Komorní sbor Paleta, sbormistr D. Hámová & Sbor Chorea Nova, sbormistr P. Bauerová
Program: Waclaw z Szamotul, Jan Dismas Zelenka, Robert Fuhrer,  Edward Elgar, Cesar Franck, tradicionály
Koncert navštívilo cca. 100 diváků a na opravu kostela se vybralo 4.919,- Kč.
Srdečný dík účinkujícím i divákům.

13. 04. 2008, 17.00 hod Koncert lesních rohů

corni130408

Účinkují:  CORNI – soubor lesních rohů studentů ZUŠ A. Dvořáka, Konzervatoře v Plzni, členů KSO, přátel Horního hradu a sv. Huberta,  Pěvecký sbor Rosa Coeli
Program: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic,Jiří Rychnovský, B.M Černohorský, Phillip de Monte, Jan Brant, Orlando di Lasso, John Dowlend, písně, moteta neznámých autorů z českých kancionálů 15.-16. stol., J. A. Komenský, L. van Beethoven, Vacek/Selement: Hubertská mše B dur

24. 04. 2007, 18.00 hod Jarní koncert

alban010407

Do sedleckého kostela zavítal další z řady kvalitních pěveckých sborů z britských ostrovů, tentokrát z Walesu.
Účinkují: Pěvecký a instrumentální soubor St. Albans RC High School z Walesu, dirigent Paul Cook
Program: J.Rutter, J.S.Bach, renesanční hudba, hudba z muzikálů,  jazzová hudba, velšské písně
Koncert navštívilo cca. 175 posluchačů a na opravu kostela se vybralo 8.066,- Kč.

10. 04. 2006, 18.00 hod G. B. Pergolesi: Stabat Mater

stabat100406

Účinkují: Karlovarský dívčí sbor, sbormistr Jiří Štrunc, Komorní soubor členů KSO,  Zuzana PRINCOVÁ a Miroslava KALOUSKOVÁ – zpěv, posluchačky 6. ročníku konzervatoře v Plzni
1. Jacobus Clemens :    PER CRUCEM ET PASSIONEM  2. Felix Mendelssohn-Bartholdy:  HEBE DEINE AUGEN AUF
3. César Franck :   PANIS ANGELICUS   4. W. A. Mozart: AVE MARIA  5. W. A. Mozart :  AVE VERUM CORPUS    6. Giovanni Battista Pergolesi : STABAT MATER

10. 10. 2004 17.00 hod První koncert u sv. Anny

stankov101004

První z řady benefičních koncertů na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci. Až z dalekého Staňkova přijel na pozvání faráře P. Vl. Müllera zazpívat na podporu kostela tamní chrámový sbor
Účinkují: Svatojakubský sbor ze Staňkov Program: duchovní hudba
Koncert se konal k 10. výročí sboru.
Srdečný dík účinkujícím i divákům.

03. 11. 2010 Věžní hodiny

Hodiny na věži

Dnes v 18.00 hodin začaly po více než 50 – ti letech opět ukazovat a odbíjet čas věžní hodiny kostela sv. Anny v Sedleci.
Náklady na opětovné zprovoznění hodin, tj. zrestaurování původních gongů na odbíjení času, výroba replik 4 ciferníků a 4 párů ručiček podle původní předlohy, přivedení elektřiny na věž a nakonec osazení elektrických hodinových strojků a ovládací elektroniky stálo více než 250.000 Kč.

20. 05. 2010 Oprava věžní báně

vez-po

Dnes byla demontáží lešení ukončena opravě věžní báně kostela. Byl opraven krov báně, položena nová měděná krytina, osazena nová hrotnice, zlacená makovice a kříž.
Dále byla provedena instalace hromosvodu, osazení zrestaurovaných ciferníků a gongů hodin. Práce trvaly cca 2 měsíce a náklady na ně dosáhly částky zhruba 900.000,- Kč. Zbývá zprovoznění hodin za dalších cca 115.000,- Kč. O hodinách a hodinovém stroji více informací zde

16. 09. 2009 Oprava stropní klenby

klenba

Během této akce byly po restaurátorském průzkumu odstraněny, resp. sneseny poškozené omítkové vrstvy ze severní strany stropu, odstraněno poškozené bednění stropu a ramenáty.
Následně byly do opravených kapes ve zdi osazenynové ramenáty, proveden nový záklop z prken, obití rákosem a nakonec provedena nová omítka vč. štukových patek a říms.

20. 05. 2009 V. etapa opravy střechy

vikir-po

Dne 28. 4. 2009 byly zahájeny práce na dokončení výměny střešní krytiny na střeše kostela a zbudování tří vikýřů na jižní straně kostela.
Po dokončení této části bude k celkovému dokončení opravy střechy chybět vybudování čtyř vikýřů na severní a západní straně, oprava sanktusové věžičky a instalace hromosvodu.

Dne 20. 5. 2009 byly letošní práce na opravě střechy dokončeny. Náklady na tuto akci činily 524.135,- Kč.

10. 09. 2008 IV. etapa opravy střechy

strecha-4etapa

Byla položena nová krytina na západní valbě, jižní valbičce a části jižní strany lodě v celkovém objemu 300 m2 taškové krytiny.
Dále byly kompletně dokončeny klempířské práce včetně nových svodů. Před tím však bylo třeba vymětit velkou část trámů na této části střechy. Celkové náklady na obě letošní akce, tedy výměnu tesařských konstrukcí + novou krytinu na jihozápadní straně střechy přesáhly částku 1.515.000.- Kč.